Om oss

Om Blokkfløytistene St. Sunniva

Er du glad i musikk og har lyst til å spille et instrument?

Bli en av Blokkfløytistene St. Sunniva! Vi er et foreldrestyrt blokkfløyteorkester,

teller 60-70 elever mellom 7 og 25 år og har holdt til på St. Sunniva skole siden 1989.


Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) organiserer og er ansvarlige for instrumentopplæringen, som foregår efter skoletid både i grupper og enetimer. Efter en aspirantperiode på normalt to år, tilbys i tillegg samspill på tre nivåer: Lillefløyt, Storefløyt og Kammerfløyt. I henhold til alder og nivå, spiller elevene flere forskjellige størrelser og typer blokkfløyter.


Elevene deltar på konserter og kulturkvelder i regi av St. Sunniva skole og OMK. Den Norske Opera & Ballett, Parkteatret, Oslo Rådhus, Oslo Konserthus, Kulturkirken Jakob: Scenene er mange og i tillegg til konsertsamarbeid med elever og lærere fra Oslo Musikk- og Kulturskole har Blokkfløytistene St. Sunniva også hatt prosjektsamarbeid med forskjellige profesjonelle utøvere  deriblant Barokkanerne, The Kurabeyers, Steinar Ofsdal, Tone Hulbækmo, Dan Laurin og INTI. Annet hvert år reiser vi også på sommertur med Storefløyt og Kammerfløyt. Vi har konsertert i Wales, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Irland, Nederland, England, Tsjekkia, USA og Italia


Johan Nicolai Mohn er ansatt i Oslo Musikk- og Kulturskole, har hovedansvaret for undervisningen og leder samspillene. Han er utdannet ved Norges Musikkhøyskole og Det Kongelige Konservatorium i Den Haag. Våren 2003 mottok han Oslo Kommunes Kulturstipend for arbeidet med Blokkfløytistene St. Sunniva.